Schweiz

25. Januar 2020

GT Höck Abgesagt (Corona)


 

 

2. Mai 2020 verschoben   
Neuer Termin 04.10 2020
    
                                                                                                           

 

     

Generalversammlung(Online)
 
/
Saisonbeginn


 

27. - 28. Juni 2020 verschoben
nach 19.- 20. Juni 2021

Sommerausflug Abgesagt (Corona) Wird auf 2022 verschoben    

30. August 2020

Herbstausflug noch offen4. Oktober 2020

Saisonabschluss


 

 xx. Januar 2021

GT Höck

 

 

 

Deutschland

Pfingsten 22. - 24. Mai 2021 Abgesagt (Corona)

29. Europatreffen

www.opelgt-freunde-zwischendenmeeren.de

     

02.10.2021 Opel GT Treffen Light

www.opelgt-freunde-zwischendenmeeren.de


 

Dänemark

Pfingsten 03.- 06. Juni 2022

30. Europatreffen


Schweiz

Pfingsten 26. - 29. Mai 2023

31. Europatreffen